INTAX, spol. s r. o.
Zoubkova 2154/3
150 00 Praha 5

telefon: +420 222 823 111
e-mail: intax@intax.cz 

Profil společnosti

INTAX je česká firma působící na trhu v oblasti informačních technologií již více než 30 let – od roku 1993.

Trvalým cílem společnosti INTAX je poskytovat kvalitní služby v oblasti informačních systémů, vyvíjet aplikační programové vybavení podle potřeb zákazníků a na dodané řešení poskytovat kvalitní servis.

Realizace každého projektu vychází z požadavků zákazníka a je specifická i s ohledem na technologie použité při vývoji a provozu aplikace.

Společnost disponuje týmem pracovníků se širokým spektrem znalostí, zkušeností a dovedností.

Dlouhodobě pracujeme ve finanční a daňové oblasti ve státní správě.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 pro poskytování řešení a služeb v oblasti „Analýza, návrh a vývoj informačních systémů, jejich podpora a údržba".

Respektujeme plně požadavky zákazníka na ochranu údajů a mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámíme. Rovněž naplňujeme obecně platná etická pravidla při veškeré činnosti společnosti. Naši zaměstnanci jsou vázáni všeobecnými podmínkami výkonu zaměstnání, které se týkají duševního vlastnictví, důvěrných informací, omezení obchodní činnosti a bezpečnosti.

Na začátek stránky

Co nabízíme

Cyklus

Nabízíme zákazníkům to, co si nemohou koupit hotové na trhu.

Zabýváme se vývojem středních a rozsáhlých informačních systémů. Pokrýváme všechny etapy životního cyklu projektu, a to od specifikace uživatelských požadavků – zmapování stávajících a návrh nových procesů, návrh a realizaci konkrétního řešení – až po podporu provozu dodaných aplikací.

Nabízíme rovněž konzultační služby, technickou podporu a školení.

Ovládáme klasické relační databáze (Oracle, Informix, MySQL, MS‑SQL, PostgreSQL) a 4GL jazyky (Informix Dynamics Server, Informix 4GL) i v současné době preferované objektové vývojové nástroje (Java, C#). Převážně se orientujeme na WWW Java J2EE aplikace (JSF, Hibernate) využívající aplikační a WWW server (Apache, Tomcat, JBoss) a databázový server (Oracle, Informix), operační systémy AIX, Linux a MS Windows. V etapě návrhu využíváme CASE nástroj Enterprise Architekt. Pracujeme s XML, SOAP a REST standardy.

Nabízíme možnost řešení systému nebo jeho částí s využitím platformy Salesforce. Jedná se o CLOUD SOFTWARE určený primárně pro řízení vztahů s klienty. Systém však umožňuje širokou míru úprav „na míru“ a lze s jeho pomocí řešit veškeré specifické procesy organizace.

Zkušenosti máme s návrhem transakčně orientovaných systémů, s decentralizovaným zpracováním dat (přenosy dat v rámci systému ADIS) i s návrhem konsolidovaných datových skladů (datový sklad pro Kontrolní hlášení DPH, datový sklad Elektronické evidence tržeb). Ovládáme návrh přenosů a zpracování velkých objemů dat i návrh náročných optimalizovaných algoritmů pro vrcholové kontroly a analýzy (zpracování dat v rámci Kontrolního hlášení DPH).

Našim zákazníkům jsme schopni pomoci v případech, kdy je potřeba provést zpětný rozbor existujícího SW řešení, zmapovat jeho činnost a v případě potřeby provést potřebné úpravy, optimalizaci nebo jeho kompletní reimplementaci se zohledněním aktuálních potřeb zákazníka. Projekty realizujeme v různorodých prostředích a jsme schopni aplikovat i technologie používané zákazníkem.

Na začátek stránky

Významní zákazníci

Našimi zákazníky jsou orgány státní správy i soukromé firmy.

Dlouhodobě se podílíme s firmou IBM ČR a dalšími na řešení a rozvoji systému ADIS (Automatizovaný daňový informační systém) pro GFŘ, dříve Ministerstvo financí ČR. V rámci tohoto projektu jsme navrhli a implementovali internetovou aplikaci Registr plátců DPH, za kterou Ministerstvo financí ČR získalo ocenění Český zavináč.

Dále jsme se významně podíleli na vytvoření internetové aplikace Daňový portál. Prostřednictvím Daňového portálu může poplatník elektronicky komunikovat s daňovou správou.

Původní logoNové logo
Daňový portál Daňový portál

V roce 2009 jsme prostřednictvím IBM dodali pro Ministerstvo financí ČR aplikační programové vybavení pro komunikaci s informačním systémem datových schránek (ISDS).

V roce 2012 jsme prostřednictvím IBM dodali pro Generální finanční ředitelství aplikační programové vybavení pro komunikaci s informačním systémem základních registrů (ISZR).

Naši odborníci řešili komunikační systémy, které umožňují bezhotovostní platby pomocí platebních bankovních karet VISA, EC/MC a AMEX.

Dalším naším významným projektem je informační systém pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde jsme navrhli a implementovali modul Exekuce a insolvenční řízení.

Na začátek stránky

Volná místa

V současné době žádná volná místa nenabízíme, i přesto se nebráníme případné spolupráci. Nabízíme příjemné pracovní prostředí v našich dvou pracovištích, možnost dalšího rozvoje s podporou zkušenějších kolegů i možnost samostatného rozvoje ve směru, který se částečně vymyká. Pokud Vás okruh naší činnosti zaujal a myslíte si, že byste se mohli stát platnou součástí našeho týmu, pak nám zašlete svůj životopis na náš kontakt.
    © INTAX, spol. s r. o., 2024


Aktualizováno 21. 5. 2024