INTAX, spol. s r. o.
Zoubkova 2154/3
150 00 Praha 5

telefon: +420 222 823 111
e-mail: intax@intax.cz  Certifikace systému řízení

 

Naplnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016

Firma INTAX zavedla systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. První certifikační audit provedla v červnu 2005 mezinárodní společnost Bureau Veritas Quality International (BVQI), a nyní společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, spol. s r. o.

Naše firma má certifikát pro poskytování řešení a služeb v oblasti „Analýza, návrh a vývoj informačních systémů, jejich podpora a údržba“.

    certifikat_iso_cz.pdf    (126 kB)

Každý rok je systém podrobován dozorovému auditu a po třech letech recertifikačnímu auditu. Certifikovaný systém řízení kvality ve společnosti garantuje každému zákazníkovi, že obdrží kvalitní produkt, který požadoval.

Implementaci systému managementu kvality přizpůsobujeme kontextu organizace s ohledem na možná rizika, potřebám a očekáváním zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Náš MANUÁL KVALITY a další navazující dokumenty popisují zásady vytváření, dokumentování, uplatňování, udržování a trvalého zlepšování systému řízení kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.


Na začátek stránky

Politika kvality a bezpečnosti firmy INTAX


    © INTAX, spol. s r. o., 2023


Aktualizováno 28. 6. 2023